Corona / Covid-19

KLYS arbete under Coronakrisen

KLYS följer utvecklingen av coronaviruset / covid-19 och dess spridning samt dess effekter för kulturskapare och kulturen i Sverige. Vi arbetar för att underlätta situationen för kulturskaparna och den kulturella infrastrukturen under denna kris. I samarbete med KLYS medlemsorganisationer har KLYS en tät dialog med Sveriges regering och berörda myndigheter för att finna vägar framåt och hjälpa alla de kulturskapare som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset.

På den här sidan kan du läsa de uttalanden, sammanställningar och förslag som KLYS har tagit fram med anledning av corona /covid-19 samt hitta länkar till våra medlemsorganisationers information till sina medlemmar.

 

KLYS skrivelser och förslag

210920 – KLYS kommenterar regeringen budgetproposition för 2022

201123 – Öppet brev om justeringen av omsättningsstödet för enskilda firmor

201106 – Pressmeddelande ang. beslutet om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

201007 – KLYS synpunkter på promemorian om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

200821 – KLYS förslag till uppföljande krispaket för kulturen

200602 – KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen

200417 – KLYS förslag till regionalt krispaket för kulturen

200401 – KLYS om Stockholms krisfond för kulturen

200320 – Brev från KLYS ordförande

200320 – KLYS om coronas konsekvenser för frilansande kulturskapare

200318 – KLYS förslag till nationellt krispaket för kulturen

 

KLYS enkäter

201019 – Utfall och analys av KLYS kommunala coronakris-enkät

200331 – KLYS regionala coronakris-enkät mars 2020

 

Upprop för enskilda näringsidkare

200427 – Rita Saxmark och Linnéa Sallays upprop för enskilda näringsidkare om a-kassa och korttidsarbete

KLYS medlemsorganisationer

Nedan följer länkar till KLYS medlemsorganisationer för kontakt och mer information riktad till de specifika yrkesgrupperna.

Dramatikerförbundet

Föreningen Svenska Tonsättare

Journalistförbundet

Konstnärernas Riksorganisation

Läromedelsförfattarna

Musikerförbundet

Skap

Svenska Fotografers Förbund

Svenska Tecknare

Sveriges Författarförbund

Sveriges Scenkonstregissörer

Symf

Fackförbundet Scen & Film

Unionen- SVT, UR, SR

 

Vissa upphovsrättsorganisationers informationssidor om corona /covid-19 

Stim

SAMI