Kansliet stängt vecka 28-32

Kansliet är stängt för sommaren under vecka 28-32.

Vid brådskande ärenden kontakta i första hand Karin Inde, ordförande och i andra hand Ulrica Källén, verksamhetsledare. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Mejla oss gärna på klys@klys.se så återkommer vi efter semestern.

Foto: Evelina Freiman

Relaterade artiklar

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026