Valet 2018

Valet 2018

KLYS arbete inför valet 2018

Inför valet den 9 september 2018 har KLYS tagit fram en valstrategi som innehåller en rad aktiviteter, prioriteringar och dokument. I arbetet ingår bl a kontakter och möten med politiker från olika partier och en kartläggning av vad partierna vill i kultur- och konstnärspolitiska frågor.

Här presenterar vi kalendarium med KLYS viktigaste aktiviteter inför valet, våra mest prioriterade frågor samt den partienkät, som skickades i april.

Inför förra riksdagsvalet tog KLYS fram ett kulturpolitiskt manifest som inför detta val fortsatt är lika aktuellt. Läs vårt manifest!