Valet 2022

KLYS valprogram: För ett starkt kulturliv på demokratisk grund

Bild: Transfer Studio

I samband med vårt seminarium under årets upplaga av Folk och Kultur lanserade KLYS tillsammans med våra fjorton medlemsorganisationer valprogrammet För ett starkt kulturliv på demokratisk grund. Programmet innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin:

Under våren presenterar vi en punkt i taget här på webben och i sociala medier. När en punkt är presenterad blir den en länk i listan ovan.

Vill du läsa hela valprogrammet finns det på denna länk.

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio som 2018 också hjälpte KLYS att ta fram en illustration över upphovsrätten.