Våra projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt inom olika områden.

Konsten att delta

Handfast möte på lika villkor – En studie om yrkesintegration inom konstfältet

På uppdrag av Konstnärernas Riksorganisation har en studie om projektet Konsten att delta – Bild och Form genomförts under hösten 2018. Studien ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och internationella kultur- och konstfält med målet att nå yrkesintegration inom det svenska konst- och kulturfältet.

Ingen konferens utan kulturskapare!

KLYS 60 år!