Ingen konferens utan kulturskapare

– en modell för att involvera fler kulturskapare i seminarier, konferenser, beslutsprocesser med mera
 

I ett allt mer omfattande konferens-Sverige har KLYS uppmärksammat avsaknaden av yrkesverksamma kulturskapare i de sammanhang där konsten och kulturen, direkt eller indirekt, diskuteras inför publik. Vi arbetar därför för att kulturskapares röster ska höras och att deras verk, i större utsträckning ska synas vid konferenser, seminarier och i beslutsprocesser. Med konstnärliga inslag och kulturskapare på scenen ges konferensen ytterligare perspektiv på de frågor som ska belysas och gör ett större intryck på besökaren.

Jag ska arrangera en konferens – vad ska jag göra?

Det är viktigt att redan vid planeringen av konferensen involvera yrkesverksamma kulturskapare. Det kan göras på olika sätt och för det har vi några tips. Det är bara kreativiteten som sätter gränser! Men framförallt -våga låt kulturskaparen stå för kreativiteten- detta är deras expertis.

Handlar konferensen om konst och kultur? Se till att en professionell kulturskapare finns med på scenen/i panelen/som talare eller som expert på sitt område. Tala inte om kulturskaparna, tala med kulturskaparna.

  • Låt en regissör, dramatiker eller dramaturg lägga upp programmet
  • Låt en författare eller journalist skriva programtexterna eller moderera
  • Låt en illustratör eller formgivare utforma t ex programblad, trycksaker och webb
  • Låt en bild-/formkonstnär, scenograf eller fotograf skapa eller utsmycka scenen
  • Låt en poet, skådespelare, sångare, dansare eller musiker kommentera eller gestalta konferensens tema genom sin konst

Anlita gärna en lokal kulturskapare från den region eller kommun som konferensen arrangeras i.

Ge ett tydligt uppdrag till kulturskaparen där du berättar om konferensens frågor, syfte och ramar (både ekonomiska, tidsmässiga och rumsliga) och upprätta ett skriftligt avtal. Läs mer om vad du bör tänka på när du anlitar en professionell kulturskapare.

Visst, det låter det spännande, men är det inte dyrt?

Redan i budgeteringen är det bra att ha med hur mycket som kan avsättas för att anlita en professionell kulturskapare till konferensen. KLYS har arvodesrekommendationer för olika typer av framträdanden, panelarvoden och expertuppdrag för kulturskapare. Ta gärna kontakt med KLYS medlemsorganisationer eller de olika Centrumbildningarna, som finns inom varje konstområde. Av dem får du mer information om vad ett uppdrag kan kosta. Observera att de rekommendationer som finns är miniminrekommendationer. Individuell förhandling med varje enskild kulturskapare bör alltid ske.

Tänk på att kulturskapare ofta är egenföretagare, arvoden ska därför omfatta sociala avgifter, materialkostnader och arbetstid. Se KLYS avtals- och arvodesrekommendationer.

KLYS egen erfarenhet av att ha arbetat enligt modellen Ingen konferens utan kulturskapare, är att konstnärliga inslag och kulturskapares deltagande har gett mer tillbaka än vad det har kostat. Konferenserna har fått ett mervärde och en särprägel som inneburit att konferensupplevelsen blivit bestående i deltagarnas minne.

Okej, jag är med, men hur kommer jag i kontakt med kulturskaparna?

Vill du komma i kontakt med en kulturskapare som ska vara med som t ex talare, paneldeltagare, eller liknande? Hör av dig till oss på KLYS eller till någon av våra medlemsorganisationer för att få tips på kunniga personer inom olika konstområden.

Vill du anlita en kulturskapare för ett konstnärligt uppdrag? Då kan du kontakta Centrumbildningarna. Centrumbildningarna samlar professionella kulturskapare i Sverige som förmedlar och producerar konst och kultur över hela landet.

Här hittar du länkar till samtliga Centrumbildningar.

Har du mer generella frågor, eller vill höra mer om hur KLYS arbetar när det gäller konferenser, då är du varmt välkommen att kontakta vårt kansli.