Klys 60 år

2019 fyllde KLYS 60 år. Det firade vi genom en rad aktiviteter under året vilka du kan läsa om här nedan.

KLYS bildades den 17 september 1959 vid ett möte på Författargården i Stockholm, där elva konstnärs-organisationer var på plats och fattade beslut om en samarbetsnämnd för konstnärliga och litterära yrkesutövare. Den ursprunglig tanken med KLYS var att samordna olika konstnärliga yrkesgrupper för att bli kraftfullare i kulturpolitiska och upphovsrättsliga frågor. KLYS har ända sedan starten varit med och aktivt format den svenska kultur- och konstnärspolitiken.

KLYS jubileumslogga är framtagen av grafiska formgivaren Eva Lindeberg.

Jubileumsintervjuer

Som ett led i firandet lyfte KLYS löpande fram våra 14 medlemsorganisationer på vår hemsida, genom intervjuer med ordföranden för två organisationer åt gången. Tanken är att olika konstområden i KLYS ska få ta plats, samtidigt som KLYS unika konstområdesövergripande arbete understryks. Intervjuerna hittar du under KLYS möter.

 

KLYS 60-årsfirande 17 september


Den 17 september 2019 firade KLYS med en jubileumsfest på Konstnärshuset i Stockholm, där vi också lanserade vår nya jubileumsbok!

Firandet bestod i ett mingel på eftermiddagen, för bl a politiker, kulturtjänstemän och företrädare för organisationer som KLYS samarbetat med genom åren. På kvällen samlade vi KLYS medlemsförbund och närmsta samarbetspartners för en stor fest med middag, tal och underhållning.

Till minglet på eftermiddagen kom drygt 100 personer och stämningen var hög! KLYS ordförande Marika Lagercrantz hälsade gästerna välkomna till tonerna av musik från Jonas Bleckman och Sofia Hallgren, som spelade en blandning av folkmusik och Bluegrass. Välkomsttalet följdes av lanseringen av KLYS jubileumsbok, som inleddes av KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén, och följdes  av en intervju med bokens redaktör, journalisten Thord Eriksson, och formgivarna Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist från Ateljé Grotesk.

Av de många härliga gäster KLYS hade under eftermiddagen var det en person som var speciellt roligt att ha på plats, nämligen Teaterförbundets tidigare förbundsdirektör Rolf Rembe. Rolf var en av de organisationsföreträdare som var med på mötet på Lilla Hornsberg den 17 september 1959 och signerade det första officiella dokumentet när KLYS bildades!

På kvällen hälsade KLYS vice ordförande Susin Lindblom välkommen tillsammans med verksamhetsledare Ulrica Källén, vilket följdes av ett uppträdande av poeten Alma Kirlic – en underbar födelsedagspresent från Sveriges Författarförbund som presenterades av organisationens ordförande Grethe Rottböll.

Under kvällen avtackades också den mångårige au-ledamoten och KLYS förre vice ordförande Jan Granvik, av KLYS ordförande Marika ackompanjerad av pianospel av KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman.

Eftermiddagen och kvällen dokumenterades av fotograf Stina Stjernkvist, en mycket uppskattad gåva från Svenska Fotografers Förbund till KLYS.

Här kan du se bilder från dagen.

KLYS tackar med varmt hjärta alla som var med oss och firade under eftermiddagen och kvällen!

Foto: Stina Stjernkvist

 

  

KLYS jubileumsbok är här!


Den 17 september firade KLYS sin 60-årsdag med bl.a. lanseringen av en jubileumsbok, KLYS 1959-2019. Boken ger en överblick över KLYS historik med nedslag i ett antal händelser från våra sex decennier samtidigt som vi blickar framåt och frågar oss var KLYS befinner sig idag och vilka visioner vi har inför framtiden.

Med avstamp den 17 september 1959 berättar boken historien om KLYS och gör nedslag i ett antal händelser som varit tongivande för dels KLYS men också för den svenska kulturpolitiken. Historia varvas med intervjuer i boken som är skriven av Thord Eriksson och formgiven av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist från Ateljé Grotesk.

Vi på KLYS är mycket stolta över vår jubileumsbok som är ett viktigt bidrag till svensk kulturpolitisk historia. Boken ger en tankeväckande läsning, har en spännande formgivning och är en glädje att hålla i sin hand!

Om du vill beställa ett exemplar kontaktar du oss via mail, klys@klys.se, eller på telefon 0709 48 09 63. Enstaka exemplar av boken skickar vi utan kostnad, men vid beställning av flera exemplar ber vi om ersättning för portot.

Foto: KLYS

 

Kulturskaparnas framtid

– vad är nästa steg i konstnärspolitiken?


Som ett led i KLYS 60-årsjubileum 2019 anordnade KLYS konferensen “Kulturskaparnas framtid” den 13 november på Malmö Live i Malmö. Konferensen syftade till att följa upp KLYS konstnärspolitiska konferens ”Prata om villkoren” i Gävle 2016 och ta reda på hur ansvariga på såväl nationell, som regional och kommunal nivå vill förbättra kulturskapares villkor och gå vidare med förslagen i regeringens konstnärspolitiska utredning som presenterades 2018. Än så länge har utredningen inte lett till några konkreta åtgärder, och den grundläggande frågan för konferensen i Malmö var: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

En av KLYS viktigaste frågor är att principen om armlängds avstånd används och värnas. Denna princip har skapats för att konsten ska kunna stå så fri som möjligt från politiska viljor och är av yttersta vikt för att konstnärlig frihet ska kunna upprätthållas och att demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Särskilt fokus lades därför under konferensen på armlängds avstånd och hur principen tillämpas, särskilt på regional och kommunal nivå.

Några av de medverkande var Ulf Dernevik (mp), sakkunnig kulturdepartementet, Marika Lagercrantz, skådespelare/ordf KLYS, Sara Edström, konstnär/ordf Konstnärernas Riksorganisation, Ann Larsson, konsult och f d direktör Konstnärsnämnden, Christer Nylander (l), ordf riksdagens kulturutskott, Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, Grethe Rottböll, författare/ordf Författarförbundet, Niclas Turesson, regissör/ordf Sveriges Scenkonstregissörer, Nina Björby (s), ordf kulturutskottet Region Västerbotten samt Regional Musik i Sverige, Ida Eriksson (m), ordf kulturnämnden Region Kronoberg, Ozan Sunar, chef Moriskan Malmö, Frida Trollmyr (s), ordf kulturnämnden Malmö stad, Sofia Lenninger, f.d. Kultur- och Bibliotekschef i Sölvesborg och Sonja Schwarzenberger, journalist och moderator.

Programmet för KLYS konferens den 13 november kan du läsa här. 

Under konferensen sändes ett urval av samtalen live via Facebook. Dessa kan ses via länkarna nedan:

Samtal med kulturdepartementets pol.sak. Ulf Dernevik:

https://www.facebook.com/tova.thurberg/videos/10157935950207743/

Samtal med kulturutskottet i riksdagen:

https://www.facebook.com/klys.se/videos/2763923037002278/

Föredrag och samtal om armlängds avstånd:

https://www.facebook.com/klys.se/videos/2540010796113442/

Som ett led i KLYS kampanj Ingen konferens utan kulturskapare anlitades konstnären Gertrud Alfredsson för att gestalta scenen med stöd av Malmö Stad. Under eftermiddagen framfördes första satsen ur tonsättaren Karin Rehnqvists verk Begynnelsen av medlemmar ur Ensemble Ars Nova med stöd av Föreningen Svenska Tonsättare och Musik i Syd.

KLYS är mycket nöjda med konferensens samtal som var både intressanta och givande för KLYS fortsatta arbete och hoppas att alla närvarande också fick mycket ut av dem.

Målgrupp för konferensen var kulturskapare, kommunala, regionala och nationella politiker, tjänstepersoner, myndighetsföreträdare, institutionschefer, forskare, journalister m.fl. som är verksamma i eller har intresse för och beröringspunkter med kulturlivet i Sverige.

Mötesplatsen och konferensen arrangerades av KLYS med stöd från Kulturrådet, Malmö Live Konserthus, Föreningen Svenska Tonsättare, Musik i Syd och Malmö Stad.

Foto: Malmö Live