Hot, hat och trakasserier

Det är tyvärr inte ovanligt att kulturskapare får motta både hot, hat och trakasserier till följd av sitt skapande. Många kulturskapare vittnar om att detta inte bara begränsar den fysiska rörelsefriheten, utan också det konstnärliga skapandet och lusten att bli sedd och hörd. Den självcensur som detta leder till innebär en begränsning av kulturskapares yttrandefrihet. För att hjälpa kulturskapare att finna stöd i frågor om hot och hat samlar KLYS på denna sida länkar till KLYS medlemsförbunds informationssidor, till Polisens sidor med råd och stöd samt till Konstnärsnämndens vägledning på området.

Alla kan inte älska en viss musikers, författares, bildkonstnärs eller journalists verk. Och så måste det få vara. Men det är inte ok att som kulturskapare behöva utsättas för hot, hat eller trakasserier på grund av sitt skapande. Har du som kulturskapare blivit utsatt för något som kan betecknas som hot, hat eller trakasserier ska du ALLTID polisanmäla och dokumentera det du blivit utsatt för.

Journalistförbundet
Författarförbundet
Konstnärernas Riksorganisation
Unionen- om trakasserier
Unionen- om hot, våld och rån
Konstnärsnämnden
Brottsförebyggande rådet- hot och trakasserier
Brottsofferjouren
Näthatshjälpen
Fojo
Polisen
Regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten

Rapporter/Studier
När samhället tystnar- Civil Rights Defenders