Organisation

KLYS högsta beslutande organ är nämnden där varje medlemsorganisation har ett ordinarie ombud och två ersättare. Nämnden träffas tre gånger per år varav årsmötet infaller i maj varje år.

Verkställandet av arbetet sker av KLYS personal, genom ett arbetsutskott och ett flertal nätverk och arbetsgrupper. Arbetsutskottet består av en ordförande och tio förtroendevalda ledamöter från medlemsorganisationerna som representerar de fyra konstområdena ord, ton, scen/film och bild/form. Arbetsutskottet sammanträder cirka en gång i månaden.

Arbetsutskottet 2023/2024

 • Mårten Sandén, ordförande
 • Susin Lindblom, förste vice ordförande (förbundsdirektör, Sveriges Dramatikerförbund)
 • Paulina Holmgren, andre vice ordförande (ordförande, Svenska Fotografers Förbund)
 • Karin Inde (Federationen Svenska Musiker/förbundsordförande, Musikerförbundet)
 • Eva Månsson (verksamhetschef, Konstnärernas Riksorganisation)
 • Victoria da Silva (frilansrådgivare, Journalistförbundet)
 • Christina Olofson (förste vice ordförande, Fackförbundet Scen & Film)
 • Josefine Engström (ordförande, Svenska Tecknare)
 • Martin Jonsson Tibblin (ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare)
 • Johanna Larsson (Sveriges Scenkonstregissörer)
 • Grethe Rottböll (ordförande, Sveriges Författarförbund)

Valnämnd
Till varje årsmöte har valnämnden tagit fram vilka arbetsutskottsledamöter och ordförande som står för om- eller nyval. Ordföranden väljs för ett år, medan arbetsutskottsledamöter väljs för två år.

Valnämnden för 2023/2024 består av Ulrika Hyllert (Journalistförbundet), Simon Norrthon (Fackförbundet Scen & Film) och Sara Edström (Konstnärernas Riksorganisation).

Årsbokslut

Önskas tillgång till årsbokslut från år 2016 och tidigare, vänligen kontakta kansliet.

Stadgar
Här kan du ladda ner KLYS stadgar.