Organisation

KLYS högsta beslutande organ är nämnden där varje medlemsorganisation har ett ordinarie ombud och två ersättare. Nämnden träffas tre gånger per år varav årsmötet infaller i maj varje år.

Verkställandet av arbetet sker av KLYS personal, genom ett arbetsutskott och ett flertal nätverk och arbetsgrupper. Arbetsutskottet består av en ordförande och tio förtroendevalda ledamöter från medlemsorganisationerna som representerar de fyra konstområdena ord, ton, scen/film och bild/form. Arbetsutskottet sammanträder cirka en gång i månaden.

Arbetsutskottet 2021/2022

 • Karin Inde, ordförande
 • Susin Lindblom, 1:a vice ordförande (förbundsdirektör, Sveriges Dramatikerförbund)
 • Gunnar Jönsson, 2:e vice ordförande (förbundsordförande, Sveriges Yrkesmusikerförbund)
 • Sara Edström (ordförande, Konstnärernas Riksorganisation)
 • Paulina Holmgren (ordförande, Svenska Fotografers Förbund)
 • Victoria da Silva (frilansrådgivare, Svenska Journalistförbundet)
 • Mika Romanus (förbundsdirektör, Fackförbundet Scen & Film)
 • Alfons Karabuda (ordförande, SKAP)
 • Dror Feiler (vice ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare)
 • Stefan Moberg (Sveriges scenkonstregissörer)
 • Grethe Rottböll (ordförande, Sveriges Författarförbund)

Valnämnd
Till varje årsmöte har valnämnden tagit fram vilka arbetsutskottsledamöter och ordförande som står för om- eller nyval. Ordföranden väljs för ett år, medan au-ledamöter väljs för två år.

Valnämnden för 2020/2021 består av Ulrika Hyllert (Svenska Journalistförbundet), Christina Olofson (Teaterförbundet för scen och film) och Jonas Nyberg (Sveriges Yrkesmusikerförbund).

Årsbokslut

Önskas tillgång till årsbokslut från år 2015 och tidigare, vänligen kontakta kansliet.

Stadgar
Här kan du ladda ner KLYS stadgar.