Vad vi gör

KLYS främsta syfte är att förbättra yrkesverksamma kulturskapares villkor. Det gör vi genom att samordna de olika konstnärliga yrkesgruppernas intressen inom kultur- och mediepolitik, upphovsrätt och yttrandefrihet, skatter, trygghetssystem, arbetsmarknad, skola och utbildning.

Arbetet sker i första hand på nationell nivå, men genom kulturpolitikens regionalisering och införandet av kultursamverkansmodellen arbetar KLYS numera i stor utsträckning också på regional nivå. Förutom nationellt och regionalt arbete verkar KLYS också internationellt i såväl nordiska, europeiska som globala samarbeten och nätverk.

Läs mer om vad vi vill inom: