Skola och utbildning

KLYS bevakar vad som händer inom skol- och utbildningsväsendet i kulturfrågor. För KLYS handlar det bland annat om att värna rätten för barn och unga att få ta del av professionell konst och kultur, att hävda de estetiska ämnenas ställning i grundskola och gymnasium samt att bevaka och följa utvecklingen av konstnärliga utbildningar på olika nivåer.

Skapande skola
Skapande skola är en regeringssatsning som innebär mer kultur i grundskolan. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Det ska också öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. KLYS viktigaste uppgift när det gäller Skapande skola är att se till att professionella kulturskapare får jobb och rimliga ersättningar inom ramen för Skapande skola.

Här kan du läsa mer om KLYS arvodesrekommendationer.

Läs mer om villkoren för Skapande Skola från 2022. 

KLYS vill:

  • att barns och ungas rätt till konst och kultur värnas, särskilt professionell sådan, både utanför och inom skolsystemet
  • att de estetiska ämnenas plats och status inom grund- och gymnasieskola värnas liksom inom lärarutbildningen på högskolenivå
  • att de konstnärliga högskoleutbildningarna värnas och utvecklas