KLYS söker vikarierande koordinator

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

Tillsammans för ett starkt kulturliv på demokratisk grund?

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

Partienkät visar att vilja och idéer finns