KLYS stärker AI-arbetet under 2024

Göran Hägglund, ordförande i public service-kommittén, besöker KLYS nämnd

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

En heldag om stärkta villkor för konstnärer

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson

3 frågor till 4: Alex Haridi