Medlemmar

KLYS är en samarbetsnämnd där medlemsorganisationerna gör gemensam sak i frågor som är av intresse för många olika professionella kulturskapare – författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, musiker, regissörer, dansare, sångare, skådespelare med flera.

Våra medlemmar är organisationer, inte enskilda personer. Medlemsorganisationerna är rikstäckande organisationer vars enskilda medlemmar utgörs av konstnärliga eller litterära yrkesutövare och vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlemmarnas kulturpolitiska och fackliga intressen.