3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson

3 frågor till 4: Alex Haridi

Karin Inde om sina år som KLYS ordförande

Karin Inde – KLYS nya ordförande

KLYS möter: Per Kornhall – ordförande Läromedelsförfattarna

Marika B Lagercrantz summerar sina år som ordförande för KLYS

KLYS möter: Ola Öhlin – konstnär och initiativtagare till integrationsprojektet Konsten att delta

KLYS möter: Svante Weyler – Kulturrådets ordförande

KLYS möter: Gitte Grönfeldt Wille