Medlemsbrev och informationsmaterial

Här kan du ladda ner KLYS  skriftserie och medlemsbrev – nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och nationell kulturpolitik, vill ha riktlinjer för att kunna ta betalt för ditt arbete som professionell kulturskapare eller vill veta hur du ska tänka som uppdragsgivare inom till exempel Skapande Skola.

Om du vill ha våra broschyrer skickade till dig – maila gärna kansliet. Broschyrerna är gratis, men vi tar ut en avgift motsvarande portot om du beställer större mängder.

   

 

 

KLYS medlemsbrev
KLYS medlemsbrev utkommer två gånger om året.