Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund

KLYS program: För ett starkt kulturliv på demokratisk grund

Bild: Transfer Studio

I samband med vårt seminarium under årets upplaga av Folk och Kultur lanserade KLYS tillsammans med våra fjorton medlemsorganisationer valprogrammet För ett starkt kulturliv på demokratisk grund. Programmet innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin:

Vill du läsa hela valprogrammet finns det på denna länk.

Här kan du läsa riksdagspartiernas svar på KLYS partienkäten:Kortsvarsfrågor ja/nej och Frisvarsfrågor 

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio som 2018 också hjälpte KLYS att ta fram en illustration över upphovsrätten.