Yttranden

Här finns KLYS remissvar, yttranden, debattartiklar och skrivelser med mera, sorterade under respektive verksamhetsområde. KLYS är sedan länge en remissinstans och lämnar varje år ett flertal remissyttranden över statliga och andra utredningar, i frågor som rör konstnärligt yrkesverksamma inom områden som kulturpolitik, arbetsmarknad, upphovsrätt, skatter och mediefrågor. Söker du ett äldre yttrande kan du vända dig till kansliet.

Kultur- och mediepolitik

Regional kulturpolitik

Upphovsrätt och yttrandefrihet

Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad