En samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare