Etikett: Kulturpolitik

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!

Välkommen till KLYS seminarium på årets Folk och Kultur

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!