Etikett: Kulturpolitik

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

En heldag om stärkta villkor för konstnärer

Spara inte på den illa sargade kulturen

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor