Etikett: Kulturpolitik

KLYS kartläggning över Coronas konsekvenser för kulturskapare

KLYS träffar ministrar om Corona

Information angående Corona-viruset

Ny folder om KLYS

KLYS träffar socialförsäkringsministern

KLYS på Folk och Kultur

KLYS svar om En moderniserad radio- och TV-lag

Få konstnärspolitiska satsningar i regeringens kulturbudget

KLYS på Folk och Kultur

Följ upp den konstnärspolitiska utredningen!