Inlägg taggade med ‘Armlängds avstånd’

 • KLYS 60 år

  KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö 13 november 2019

  Som ett led i KLYS 60-årsjubileum 2019 anordnade KLYS i Malmö den 13 november jubileumskonferensen ”Kulturskaparnas framtid”. Den grundläggande frågan för konferensen i Malmö var: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

 • Regional kulturpolitik

  En kulturplan som lyfter kulturens egenvärde

  KLYS har yttrat sig över Region Jämtland Härjedalens remissutgåva av regional kulturplan för perioden 2019-2022. Vi välkomnar att planen tydligt lyfter kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet och konstnärspolitiska perspektiv.

 • Kultur- och mediepolitik

  Seminarium -Är det dags för en kulturrevolution?

  Pågår det en stark politisering av kulturen i Sverige som gör att debattklimatet har blivit ängsligt? Hur ser det ut med principen om armlängds avstånd – från både politiker och tjänstemän? Konsten och kulturen som ett verktyg för att stärka demokratin m.m. i motsats till konstnärlig frihet? Har kulturpolitiken förvandlats till ett av de viktigaste slagfälten för idéstriden mellan den liberala demokratin och den auktoritära populismen?

  Den 30 maj är det dags för seminariet – Är det dags för en kulturrevolution? på Kulturhuset i Stockholm.