KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö 13 november 2019

Kulturskaparnas framtid

– vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

Som ett led i KLYS 60-årsjubileum 2019 anordnade KLYS konferensen ”Kulturskaparnas framtid” den 13 november på Malmö Live i Malmö. Konferensen syftade till att följa upp KLYS konstnärspolitiska konferens ”Prata om villkoren” i Gävle 2016 och ta reda på hur ansvariga på såväl nationell, som regional och kommunal nivå vill förbättra kulturskapares villkor och gå vidare med förslagen i regeringens konstnärspolitiska utredning som presenterades 2018. Än så länge har utredningen inte lett till några konkreta åtgärder, och den grundläggande frågan för konferensen i Malmö var: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

En av KLYS viktigaste frågor är att principen om armlängds avstånd används och värnas. Denna princip har skapats för att konsten ska kunna stå så fri som möjligt från politiska viljor och är av yttersta vikt för att konstnärlig frihet ska kunna upprätthållas och att demokratiska samtal ska kunna ske i samhället. Särskilt fokus lades därför under konferensen på armlängds avstånd och hur principen tillämpas, särskilt på regional och kommunal nivå.

Några av de medverkande var Ulf Dernevik (mp), sakkunnig kulturdepartementet, Marika Lagercrantz, skådespelare/ordf KLYS, Sara Edström, konstnär/ordf Konstnärernas Riksorganisation, Ann Larsson, konsult och f d direktör Konstnärsnämnden, Christer Nylander (l), ordf riksdagens kulturutskott, Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, Grethe Rottböll, författare/ordf Författarförbundet, Niclas Turesson, regissör/ordf Sveriges Scenkonstregissörer, Nina Björby (s), ordf kulturutskottet Region Västerbotten samt Regional Musik i Sverige, Ida Eriksson (m), ordf kulturnämnden Region Kronoberg, Ozan Sunar, chef Moriskan Malmö, Frida Trollmyr (s), ordf kulturnämnden Malmö stad, Sofia Lenninger, f.d. Kultur- och Bibliotekschef i Sölvesborg och Sonja Schwarzenberger, journalist och moderator.

Programmet för KLYS konferens den 13 november kan du läsa här. 

Under konferensen sändes ett urval av samtalen live via Facebook. Dessa kan ses via länkarna nedan:

Samtal med kulturdepartementets pol.sak. Ulf Dernevik:

https://www.facebook.com/tova.thurberg/videos/10157935950207743/

Samtal med kulturutskottet i riksdagen:

https://www.facebook.com/klys.se/videos/2763923037002278/

Föredrag och samtal om armlängds avstånd:

https://www.facebook.com/klys.se/videos/2540010796113442/

Som ett led i KLYS kampanj Ingen konferens utan kulturskapare anlitades konstnären Gertrud Alfredsson för att gestalta scenen med stöd av Malmö Stad. Under eftermiddagen framfördes första satsen ur tonsättaren Karin Rehnqvists verk Begynnelsen av medlemmar ur Ensemble Ars Nova med stöd av Föreningen Svenska Tonsättare och Musik i Syd.

KLYS är mycket nöjda med konferensens samtal som var både intressanta och givande för KLYS fortsatta arbete och hoppas att alla närvarande också fick mycket ut av dem.

Målgrupp för konferensen var kulturskapare, kommunala, regionala och nationella politiker, tjänstepersoner, myndighetsföreträdare, institutionschefer, forskare, journalister m.fl. som är verksamma i eller har intresse för och beröringspunkter med kulturlivet i Sverige.

Mötesplatsen och konferensen arrangerades av KLYS med stöd från Kulturrådet, Malmö Live Konserthus, Föreningen Svenska Tonsättare, Musik i Syd och Malmö Stad.

Foto: Malmö Live

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram