Etikett: Konstnärspolitik

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

2022 – ett intensivt år för KLYS

Kulturskapare och KKB i fokus i Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan

Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Filmer och bilder från KLYS konferens!

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!