Etikett: Konstnärspolitik

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!

Mer konstnärspolitik i regionala kulturplaner

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

Återställ den nordiska kulturbudgeten!

Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!

Nordisk kulturskaparprotest mot nedskärning i kulturbudget

KLYS om nordisk kulturbudget 2021-2024

KLYS kartläggning över Coronas konsekvenser för kulturskapare

KLYS träffar ministrar om Corona