Etikett: Konstnärspolitik

Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Filmer och bilder från KLYS konferens!

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!

Mer konstnärspolitik i regionala kulturplaner

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

Återställ den nordiska kulturbudgeten!