Tag: kultursamverkansmodellen

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Region Östergötlands förslag till kulturplan för 2024-2027

Region Västerbotten inför kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell

KLYS om VGR:s förslag till kulturstrategi och kulturplan för 2024-2027

KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

Se KLYS och Ideell kulturallians seminarium på Folk och Kultur i efterhand

Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026