Etikett: kultursamverkansmodellen

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

Mer konstnärspolitik i regionala kulturplaner

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

KLYS regionala tendensrapport 2019