Tag: Stockholms läns landsting

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör

KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen