Inlägg taggade med ‘Stockholms läns landsting’

 • Alla nyheter

  Kulturutbudet för vård och omsorg upphör

  Stockholms Landsting (Numera Region Stockholm) har i mer än 25 år drivit en omfattande satsning på att nå ut med kultur till patienter på olika vårdinrättningar.
  Nu har verksamheten lagts ner utan dialog med varken kulturlivet eller beställare. Tillsammans med flera andra organisationer kräver KLYS en omprövning av beslutet och en dialog med det fria kulturlivet kring en nystart av verksamheten.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen

  KLYS har yttrat sig över Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi, som ska kopplas den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Färdig plan och strategi ska presenteras under 2018.