Kulturutbudet för vård och omsorg upphör

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör i Region Stockholm
— Skap, SYMF, KLYS, Musikerförbundet, Teaterförbundet och Musikcentrum Öst kräver att beslutet omprövas

Stockholms Landsting (Numera Region Stockholm) har i mer än 25 år drivit en omfattande satsning på att nå ut med kultur till patienter på olika vårdinrättningar. Det har varit en väl fungerande verksamhet där kultur har blivit en del i läkningsprocessen. Årligen har cirka 3000 kulturmöten mellan kulturskapare och patienter skett.

Nu har verksamheten har lagts ner utan dialog med varken kulturlivet eller beställare. En rad organisationer som representerar en stor del av kulturlivet i Stockholmsregionen har därför tagit initiativ till ett upprop som kräver en omprövning av beslutet och en dialog med det fria kulturlivet kring en nystart av verksamheten.

Läs hela pressmeddelandet här eller på Musikcentrum Östs hemsida.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

Nordiska konstnärsrådet i protest: Fortsätt stödja konstnärshuset i Rom!