KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen

KLYS har yttrat sig över Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi, som ska kopplas till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Färdig plan och strategi ska presenteras under 2018.

Vi välkomnar att landstingets kulturförvaltning formulerat en specifik strategi för kulturområdet, som präglas av optimism och framtidstro och presenterar en rad ambitiösa målområden. Vi finner dock att förslaget i sin helhet är något svepande, och till vissa delar konstnärspolitiskt otydligt eller bristfälligt. Vi saknar i flera av avsnitten ett professionellt kulturskaparperspektiv och redogörelser för landstingets syn på kulturens och konstens egenvärde, konstnärlig frihet och kvalitet samt armlängds avståndsprincipen.

Vi sätter värde på att strategin ändå allt igenom har ett mycket positivt anslag när det gäller regionens kulturpolitiska och konstnärliga utveckling, kulturens och konstens roll i samhällsplaneringen för bl a både byggande och inkludering av utsatta grupper, utveckling av kulturella och kreativa näringar och förvaltande av kulturmiljöer.

Här kan du läsa hela yttrandet.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund