Inlägg taggade med ‘tendensrapport’

  • Regional kulturpolitik

    KLYS regionala tendensrapport för 2020 klar

    KLYS regionalpolitiska sekreterare har undersökt hur konstnärspolitiska sakfrågor belyses i de nya regionala kulturplaner från Region Gotland, Region Halland och Region Skåne, som varit på remiss under 2020 och ska gälla för perioden 2021-2024. KLYS välkomnar hur regionerna betonar sådant som kulturens egenvärde, konstnärlig frihet, goda förutsättningar för konstnärligt skapande och principen om armlängds avstånd mellan politiken och konsten.