Etikett: valprogram

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Stärk upphovsrätten för kulturskapare! Del 1 i KLYS valprogram