Stärk upphovsrätten för kulturskapare! Del 1 i KLYS valprogram

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med sina fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin.

Under åtta veckor framöver presenterar KLYS en punkt i taget. Idag, 1 mars, presenterar vi den första punkten: upphovsrätten.

Stärk upphovsrätten för kulturskapare

En väl fungerande och stark upphovsrätt för kulturskapare är avgörande för ett framtida blomstrande kultur- och medieutbud som kan erbjuda bredd, mångfald och kvalitet och samtidigt värna om kulturskapares konstnärliga frihet. En upphovsrätt som står på kulturskaparnas sida kan ge dem bättre möjligheter till försörjning och förutsättningar att upprätthålla och utveckla sina konstnärliga verksamheter, samtidigt som de får möjlighet till insyn i vad deras skapande genererar ekonomiskt.

Genomför EU:s upphovsrättsdirektiv så att upphovspersoner och utövare får rätt till skälig, lämplig och proportionerlig ersättning när deras verk används samt rätt till insyn i hur deras verk används och vilka intäkter de genererar.

Hör Paulina Holmgren, ordförande i Svenska Fotografers Förbund, prata om upphovsrätten under KLYS seminarium.

Läs hela valprogrammet här. 

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten