Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med våra fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin.

Under åtta veckor presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar vi den tredje punkten: stärk kultur- och konstnärspolitiken.

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväll nationell, regional och kommunal nivå

  • Kultursektorn var redan före pandemin kraftigt underfinansierad. Behoven av stöd för återstart och utveckling är enorma, men det finns också stora behov av offensiva satsningar på kulturen på längre sikt
  • Den kulturella infrastrukturen behöver byggas ut i hela landet och särskilt värnas utanför storstadsområdena för en likvärdig tillgång till professionell och kvalitativ kultur i landets alla delar
  • Anslå ytterligare medel via Konstnärsnämnden och Författarfonden för stipendier till kulturskapare. Överväg återinförande av statlig inkomstgaranti.
  • Anslå ytterligare medel via Kulturrådet och Filminstitutet till kultur- och filmverksamhet
  • Fortsätt stärka landets centrumbildningar så att resurser finns för att stödja kulturskapare i hela landet
  • Förstärk och bredda befintliga Scenkonstallianser samt utveckla nya Allianser inom ytterligare konstområden
  • Skapa större långsiktighet i offentlig bidragsgivning i kulturverksamheter
  • Förstärk och utveckla stödfunktioner för kulturskapare, såsom kollektivverkstäder, residens och inkubatorer
  • Satsa på fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma kulturskapare och gör Arbetsförmedlingens utbildningar öppna för inskrivna/arbetslösa med eget företag

Hör Nasim Aghili från Sveriges Scenkonstregissörer prata om hur vi kan stärka under KLYS seminarium.

Ta del av hela valprogrammet här. 

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?