Etikett: kulturensväxtkraft

Tillsammans för ett starkt kulturliv på demokratisk grund?

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Stärk upphovsrätten för kulturskapare! Del 1 i KLYS valprogram

KLYS lanserar valprogram med lösningar för ett starkt kulturliv