Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med våra fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin.

Under åtta veckor presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar vi den andra punkten: den sociala tryggheten. 

Säkra social trygghet för alla kulturskapare 

Kulturskapare måste få möjlighet att vara sjukskrivna eller föräldralediga i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Många kulturskapare som arbetar som frilansare och är projektanställda, egenföretagare eller s.k. kombinatörer saknar en grundläggande social trygghet. För att komma till rätta med detta behöver anpassningar i de sociala trygghetssystemen ske.

  • Se till att det blir enklare för kulturskapare att få en sjukpenning beräknad där samtliga inkomster räknas in i den sjukpenningsgrunnande inkomsten
  • Ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp och vidareutveckla arbetet med att förbättra informationen till egenföretagare och kombinatörer
  • Gör ytterligare anpassningar till frilansande kulturskapares villkor – i enlighet med KLYS förslag – så att kommande proposition om en ny arbetslöshetsförsäkring på ett rättvist sätt också fångar upp yrkesverksamma på kultur- och medieområdet
  • Anpassa sjukpenning, a-kassa och pensioner till stipendierna. Stipendier ger idag ingen social trygghet eftersom de varken är SGI- eller a-kassegrundande och i de flesta fall inte heller pensionsgrundande.

Hör Jan Granvik, ordförande i Musikerförbundet, prata om den sociala tryggheten under KLYS seminarium.

Ta del av hela valprogrammet här. 

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio.

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott