KLYS möter: Per Kornhall – ordförande Läromedelsförfattarna

Per Kornhall är sedan 2019 ordförande för KLYS medlemsförbund Läromedelsförfattarna. Vi bad om en intervju för att få höra om Läromedelsförfattarnas arbete, deras viktigaste frågor och för att lära känna Per själv – en person med många strängar på sin lyra.

Tack Per för att du gör den här intervjun! 2020 och 2021 har ju i och med pandemin varit en extremt svår och ansträngande tid för KLYS medlemsorganisationers medlemmar. Har Läromedelsförfattarnas medlemmar påverkats av pandemin – och i så fall hur?

Förutom det vi alla drabbats av, risken för sjukdom och begränsningar i vårt sociala liv, har många våra medlemmar drabbats av inställda föreläsningar och kurser. Det är ju en viktig del av inkomsterna för alla som försöker leva på ett författarskap. Därför utlyste vi också ett engångsstipendium för de av våra författare som drabbades hårt under pandemins första fas.

Läromdelsförfattarna menar att tillgången till tryckta läromedel är viktigt för skoleleverna, varför?

Nej, det tycker vi inte. Vi tycker tillgång till läromedel är viktig. En syn vi delar med lärare, elever och föräldrar. Vad vi har kunnat visa genom undersökningar är att tillgången till läromedel är låg och olikvärdigt fördelad och att lärare långt ifrån kan köpa ens de läromedel de anser nödvändiga. Sedan finns det, precis som Gustav Fridolins läromedelsutredning (Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap SOU 2021:70, reds. anm.) visar, goda skäl att värna om boken som medium, men det är inte en fråga som Läromedelsförfattarna har någon uttalad åsikt om.

Kopiering av läromedel har förekommit i skolorna under en lång tid. På vilket sätt är detta ett problem och hur vill Läromedelsförfattarna lösa det?

Det finns ju avtal som ger tillstånd att kopiera enligt vissa regler. Men vi får många indikationer på att man kopierar mer än avtalen tillåter och på fel sätt. Vi tror också att detta hänger ihop med bristen på och olikvärdigheten i tillgång till läromedel. Lärare försöker lösa det genom att klippa och klistra och olagligt kopiera material eftersom de inte får köpa böcker och andra läromedel eleverna behöver. Vi arbetar nu bland annat med att få fram en undersökning som visar hur vanligt det är med olaglig kopiering för att kunna gå vidare med frågan efter det. Vi måste veta för att kunna agera.

Elevernas tillgång till läromedel och den kopiering av läromedel som förekommer i skolorna är två viktiga frågor för er. Vilka andra frågor är centrala? Är det någon fråga som ni arbetar med som är extra aktuell just nu?

Avtalsfrågor är alltid aktuella. Och naturligtvis nu hur den digitala marknaden ska regleras genom DSM-direktivet till exempel. Vi vill också uppmärksamma att läromedelsförfattande är just författande. Därför är vi med och sponsrar Sveriges första sakprosaprofessur. Vi menar att det har funnits mycket forskning som riktar kritik mot vad som står i läromedel men på tok för lite forskning både om hur man skriver läromedel och hur läromedel används bäst.

Du är själv författare, föreläsare, bloggare och driver tillsammans med Ingela Netz podden ”Kornhall och Netz”. Har du någon mer sträng på din lyra som vi har missat?

Det ska väl i så fall vara att jag också arbetar som konsult med ledarskapsfrågor inom skolan och som expert åt EU-kommissionen med uppdrag att bevaka den svenska skolan.

Berätta lite om ditt arbete och dina pågående projekt.

En ny bok jag skrivit tillsammans med Jenny-Maria Nilsson och Marte Blikstad Balas är en granskning av skolans digitalisering kommer ut nu i höst. Efter jul kommer det sedan ut en antologi på Natur & Kultur som jag och tre andra varit redaktörer för. Den skildrar hur det kom sig att vi i Sverige för trettio år sedan fick väldens mest nyliberala skolsystem och konsekvenserna av det. Både förespråkare och kritiker får komma till tals, men antologin har initierats av Nätverket för likvärdig skola som jag är en del av.

Var hittar du ditt engagemang och driv?

Det handlar faktiskt just om likvärdighet. Jag menar att skola och utbildning är centralt i en demokrati sprungen ur upplysningens ideal. När vi tillåter att skolan inte längre tjänar alla barn lika bra är vi ute på en väldigt farlig och oetisk resa.

Var kan den intresserade läsaren ta del av ditt arbete?

Jag har en hemsida där jag försöker presentera det jag gör, www.kornhall.net, även om den är ibland lite ouppdaterad, vilket jag märker med ojämna mellanrum.

Slutligen; har du något medskick till KLYS i vårt kommande valstrategiska arbete inför valet 2022?

Egentligen vill jag mest skicka med en eloge för det fantastiska arbete som skett av och genom Klys under pandemin för kulturens villkor i Sverige. Jag tycker att det i det finns mycket att hämta för arbetet framåt. Pandemin synliggjorde svagheter i villkoren för kulturarbetare som vi känt till länge och nu är det dags att täppa till de hålen. Det är också viktigt att vi belyser betydelsen av avtal och regelverk kring digital användning för att vi ska ha ett fungerande marknads-ekosystem också i det digitala. Sverige behöver oss för att spegla vad som händer och för att hålla samhället kunnigt, demokratiskt, levande, öppet, roligare och mer spännande!

Foto: Staffan Claesson

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet – om hopp i en dyster tid

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin