KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

I samband med KLYS styrelsemöte den 17 februari undertecknade vår ordförande Marika Lagercrantz den Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av Demokratin 100 år.

I KLYS arbete är en stark yttrandefrihet och demokrati helt grundläggande. Vår uppfattning är att goda villkor för de yrkesverksamma kulturskaparna är en förutsättning för en stark demokrati. Därför är varje åtgärd som syftar till att förbättra situationen för kulturens kärna också ett led i att utveckla demokratin.
Foto: KLYS

Relaterade artiklar

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026