KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

I samband med KLYS styrelsemöte den 17 februari undertecknade vår ordförande Marika Lagercrantz den Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av Demokratin 100 år.

I KLYS arbete är en stark yttrandefrihet och demokrati helt grundläggande. Vår uppfattning är att goda villkor för de yrkesverksamma kulturskaparna är en förutsättning för en stark demokrati. Därför är varje åtgärd som syftar till att förbättra situationen för kulturens kärna också ett led i att utveckla demokratin.
Foto: KLYS

Relaterade artiklar

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS välkomnar remiss om bättre social trygghet för frilansare

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram