Stoppa nedskärningarna av kulturskolan!

I förra veckan beslutade en majoritet i riksdagen att rösta för moderaternas och kristdemokraternas förslag till drastiska nedskärningar i de statliga anslagen till kulturskolan. I budgeten skär man bort hela det statliga stödet till kulturskolan på 100 miljoner. Samtidigt pågår sänkningar av anslagen till kulturskolan även på kommunal nivå runt om i landet. KLYS – som genom sina medlemmar företräder ca 30 000 yrkesverksamma kulturskapare i Sverige – är djupt oroade över denna utveckling.

KLYS värnar om en stark och tillgänglig kulturskola för alla barn och unga oavsett bostadsadress, plånbok och socioekonomisk tillhörighet. Vi är därför mycket kritiska till de föreslagna åtgärderna och vädjar till ansvariga politiker, på såväl nationell som kommunal nivå, att tänka om.

Att tidigt i livet få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt och utveckla sin kreativa förmåga är av grundläggande betydelse för demokratin och utgör en viktig del av välfärden. Konstens och kulturens betydelse för lärande och kreativitet kan inte nog understrykas och har dessutom slagits fast i forskningsrapport efter forskningsrapport på senare år.

Kulturskolan lägger också en viktig grund för vilka som senare i livet finner en väg till de konstnärliga högskolorna och de konstnärliga yrkena. KLYS vill därför lyfta fram kulturskolans betydelse för återväxten inom det professionella konst- och kulturlivet och för att komma till rätta med den snedrekrytering till konstnärsyrket, som tydliggjorts nyligen i bl a Konstnärsnämndens rapport från 2017.

Det statliga anslaget till kulturskolan är framför allt inriktat mot att finna nya målgrupper och ge fler en chans att lära sig spela instrument, sjunga, spela teater, dansa eller på andra sätt uttrycka sig konstnärligt. Satsningarna riktar sig särskilt till grupper i utsatta områden eller används för att sänka avgifterna, så att fler ska ha råd att gå i kulturskolan. Den statliga satsningen har redan givit goda resultat och uppnått sitt syfte runt om i landet. Något som många kulturskolor samt barn och unga kan vittna om.

KLYS uppmanar riksdagen och landets kommunfullmäktige att stå upp för kulturskolan och satsa långsiktigt på konst och kultur för barn och unga i hela landet!

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott