KLYS 60 år!

KLYS 60 år!
11 februari, 2019 Evelina Freiman

KLYS 60 år!

I år 2019 fyller KLYS 60 år. Det kommer vi att fira genom en rad aktiviteter under året. KLYS bildades den 17 september 1959 vid ett möte på Författargården i Stockholm, där elva konstnärs-organisationer var på plats och fattade beslut om en samarbetsnämnd för konstnärliga och litterära yrkesutövare. Den ursprunglig tanken med KLYS var att samordna olika konstnärliga yrkesgrupper för att bli kraftfullare i kulturpolitiska och upphovsrättsliga frågor. KLYS har ända sedan starten varit med och aktivt format den svenska kultur- och konstnärspolitiken.

Som ett led i firandet kommer KLYS att löpande lyfta fram våra 14 medlemsorganisationer på vår hemsida, genom intervjuer med ordföranden för två organisationer åt gången. Tanken är att olika konstområden i KLYS ska få ta plats, samtidigt som KLYS unika konstområdesövergripande arbete understryks. Först ut är Föreningen svenska tonsättare med ordförande Martin Jonsson Tibblin, och Svenska Fotografers förbund med ordförande Paulina Holmgren. Intervjuerna hittar du under KLYS möter.