Partienkät visar att vilja och idéer finns

KLYS vill se tydligare avtryck i valrörelsen när det gäller kulturen

Idag offentliggör KLYS resultatet av sin partienkät inför valet. Partierna har svarat på en rad kultur- och konstnärspolitiska frågor som alla ingår i KLYS valprogram. Många svar är både konstruktiva och visar på en fördjupad kunskap hos politikerna, men det kan inte stanna där.
 – Nu vill vi verkligen se partierna gå från ord till handling och att kulturfrågorna får berättigat fokus i valrörelsen, säger KLYS ordförande Karin Inde.

Flera partier lyfter vikten av att stärka kulturskapares villkor som ett sätt att främja konstnärlig frihet, och pekar på att den offentliga kulturbudgeten är en viktig del i detta. Vissa partier – som Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna – vill se fler finansieringskällor än de offentliga, till exempel privat finansiering och kultursponsring. Moderaterna vill dessutom minska ”bidragsberoendet” bland kulturskapare för att stärka den konstnärliga friheten.

Hela sju av åtta partier vill stärka upphovsrätten för kulturskapare, vilket är glädjande. Ett parti, Sverigedemokraterna, säger sig dock inte kunna svara på frågan. Socialdemokraterna lyfter att de var ensamma om att stödja EU:s upphovsrättsdirektiv, som ska ge kulturskapare bättre möjligheter att försörja sig. Moderaterna säger att de ser upphovsrätten som ett sätt att minska bidragsberoendet. Intressant är att inget parti i enkäten längre vänder sig mot direktivets genomförande trots att sju av åtta partier ville rösta emot det 2019. Miljöpartiet vill till och med se mer långtgående förslag för upphovspersoner och utövare än vad som hittills presenterats.

Även när det gäller frågan om kulturskapare bör ha en social trygghet på samma nivå som andra yrkesgrupper svarar sju av åtta partier ja. Ett parti, Kristdemokraterna, kan inte svara. Här hänvisar flera partier till den utredning om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som regeringen tillsatte i höstas. Partierna har, liksom KLYS, höga förvändningar på den. Vänsterpartiet lyfter i sitt svar att stipendier bör vara sjukpenninggrundande, något som KLYS länge drivit och som den pågående SGI-utredningen tittar på. Liberalerna tycker att det är viktigt att alla kan ta del av a-kassan och att den ska vara allmän och statlig.

Endast ett parti av åtta anser att mångfald och inkludering i kulturlivet inte bör främjas på politisk nivå och det är Sverigedemokraterna. Två av åtta partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, kan inte svara på frågan om oberoende medier såsom public service bör stärkas i Sverige. Övriga svarar ja på den frågan.

– Vår enkät visar att partierna har flera konstruktiva förslag till konstnärspolitiska åtgärder. Många av dem finns också med i vårt valprogram. Nu vill vi se att riksdagspartierna går från ord till handling och att kulturfrågorna får det fokus i valrörelsen som de förtjänar, säger Karin Inde, ordförande KLYS, och tillägger: Det är ett oroligt världsläge och då finns alltid en risk att vissa saker glöms bort. Samtidigt vet alla vilken avgörande roll kulturen kan spela just i oroliga tider.

Enkätresultatet i sin helhet finner du här: kortsvarsfrågor ja/nej, frisvarsfrågor

För mer information:

Karin Inde, ordförande KLYS, tel. 070 444 72 28,

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, tel. 073 340 00 33         

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.                    

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?