Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Varmt välkomna till årets viktigaste konstnärspolitiska konferens!

Kulturens växtkraft äger rum idag på Moderna Museet i Stockholm. Du som inte har möjlighet att vara där fysiskt kan följa konferensen digitalt från denna länk, med start 10:15 och slut 17:00. 

https://youtu.be/garwE0-Br60

Relaterade artiklar

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram