3 frågor till 4: Alex Haridi

Den 1 januari 2024 börjar KLYS nya minimirekommendationer för avtal och arvoden att gälla. I samband med det har vi ställt tre frågor till företrädare för fyra av KLYS medlemsorganisationer. Nu har turen kommit till Alex Haridi, manusförfattare och ordförande för Dramatikerförbundet.

Alex, vad är konstnärlig kvalitet för dig?

Att det finns en person bakom verket. Att den personen har gjort medvetna val – både om vad som sägs och vad som lämnas osagt. Att det finns en förståelse för att det som lämnas osagt ibland talar högre än det som sägs. Och att summan av helheten blir större än delarna.

Vad innebär det för dig att ta yrkesmässigt betalt och varför ska man göra det?

För mig personligen är det en fråga om yrkesstolthet och självrespekt, att veta att det jag gör har ett värde. På ett större plan är det en demokratifråga. Jag vill att det ska finnas en stor spridning av röster och tankar inom kulturen, men det är bara möjligt om det går att försörja sig. När alla tar yrkesmässigt betalt upprätthåller man det ekosystemet. Annars riskerar konsten att bli en hobby för de redan välbeställda.

Vilket är ditt tips till uppdragsgivare som anlitar en professionell kulturskapare?

Relationen mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare går åt båda hållen. På samma sätt som du som uppdragsgivare kan förvänta dig professionalitet från kulturskaparen så kan kulturskaparen förvänta sig professionalitet från dig. Se till att förutsättningarna är de rätta för att kulturskaparen ska kunna utföra sitt arbete. Och kom ihåg att det är just ett arbete, som förtjänar en rimlig ersättning och som även inkluderar betalt för eventuell förberedelse.

Läs mer om KLYS nya arvodesrekommendationer här.

Foto: Stefan Tell
Illustration: Eva Lindeberg

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Ett halvår med KLYS nya ordförande

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal