KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

KLYS i Almedalen

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Kulturskapare och KKB i fokus i Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan

Se KLYS och Ideell kulturallians seminarium på Folk och Kultur i efterhand

Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026