Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

KLYS i Almedalen

KLYS om Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!