Kultur- och mediepolitik

 • Kultur- och mediepolitik

  Förslag på krav om vaccinationsbevis för offentliga tillställningar

  På en pressträff igår eftermiddag meddelade Amanda Lind – minister för kultur, demokrati och idrott och socialminister Lena Hallengren att det kan komma att krävas vaccinationsbevis för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 • Kultur- och mediepolitik

  Seminarium om kulturens återstart

  KLYS deltar genom vår ordförande Karin Inde och ordförandena i fyra av våra medlemsförbund vid ett seminarium om återstarten av kulturen den 10 november.
  Seminariet arrangeras av Arena Idé, ABF Stockholm och filmaren Gunnar Lindholm på ABF-huset i Stockholm.

 • Kultur- och mediepolitik

  Ny utredning om social trygghet för frilansare

  Vid en presskonferens idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning om anpassningar av sjukförsäkringen till frilansares och så kallade kombinatörers villkor. Särskild utredare blir Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker. Utredningen kommer att innehålla många av de frågor som KLYS länge drivit och innebär att frilansande kulturskapare nu äntligen kan få en bättre social trygghet.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

  Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS kommenterar regeringens budget för 2022

  Idag presenterades regeringens budgetproposition för 2022. Den innehöll inte några stora nyheter för yrkesverksamma kulturskapare, utöver de besked som regeringen redan gett. Men en positiv nyhet som offentliggjordes idag är värd att lyfta fram. Regeringen föreslår nu en förlängning av den möjlighet för egenföretagare som infördes under pandemin att kunna vilandeförklara sina företag upprepade gånger och därmed få a-kassa. KLYS har krävt att lättnader av detta slag permanentas, men menar att en förlängning under ytterligare ett år är ett steg i rätt riktning.

 • Kultur- och mediepolitik

  Webbinarium: Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin

  Coronarestriktionerna har skickat kulturskaparna utför stupet i ett fritt fall. Nu bjuder Arena idé, ABF och filmaren Gunnar Lindholm in till ett webbinarium för att klargöra hur trygghetssystemen fungerat för kulturskaparna under pandemin. KLYS ordförande Marika Lagercrantz modererar och verksamhetsledare Ulrica Källén deltar i panelsamtalet.

 • Kultur- och mediepolitik

  Återställ den nordiska kulturbudgeten!

  Den 4 maj träffas de nordiska kulturministrarna för att diskutera fördelningen av den neddragna nordiska kulturbudgeten. Ansvarig minister i Sverige är handelsminister Anna Hallberg. Det nordiska konstnärsrådet, där KLYS ingår och som tillsammans företräder nästa 100.000 yrkesverksamma kulturskapare i Norden, följer nu upp sin protest mot denna neddragning från i höstas.

 • Kultur- och mediepolitik

  Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!

  Idag lägger regeringen fram en viktig skrivelse om insatser för att förbättra kulturskapares villkor. Detta är välkommet, inte minst mot bakgrund av pandemins förödande konsekvenser för det professionella kulturlivet. Skrivelsen kan ses som en uppföljning av utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23, som kom för några år sedan, men som ännu inte lett till några stora permanenta reformer på området.

 • Alla nyheter

  Stärkt upphovsrätt för återstart av kulturen!

  KLYS har i en skrivelse till justitieministern framfört att regeringen bör skruva till genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv på ett sätt så att yrkesverksamma kulturskapare får bättre möjligheter att återstarta och försörja sig under och efter pandemin genom en stärkt upphovsrätt.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

  I samband med KLYS styrelsemöte den 17 februari undertecknade vår ordförande Marika Lagercrantz den Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.