Pressmeddelanden

 • Kultur- och mediepolitik

  Seminarium om kulturens återstart

  KLYS deltar genom vår ordförande Karin Inde och ordförandena i fyra av våra medlemsförbund vid ett seminarium om återstarten av kulturen den 10 november.
  Seminariet arrangeras av Arena Idé, ABF Stockholm och filmaren Gunnar Lindholm på ABF-huset i Stockholm.

 • Kultur- och mediepolitik

  Ny utredning om social trygghet för frilansare

  Vid en presskonferens idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning om anpassningar av sjukförsäkringen till frilansares och så kallade kombinatörers villkor. Särskild utredare blir Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker. Utredningen kommer att innehålla många av de frågor som KLYS länge drivit och innebär att frilansande kulturskapare nu äntligen kan få en bättre social trygghet.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

  Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS kommenterar regeringens budget för 2022

  Idag presenterades regeringens budgetproposition för 2022. Den innehöll inte några stora nyheter för yrkesverksamma kulturskapare, utöver de besked som regeringen redan gett. Men en positiv nyhet som offentliggjordes idag är värd att lyfta fram. Regeringen föreslår nu en förlängning av den möjlighet för egenföretagare som infördes under pandemin att kunna vilandeförklara sina företag upprepade gånger och därmed få a-kassa. KLYS har krävt att lättnader av detta slag permanentas, men menar att en förlängning under ytterligare ett år är ett steg i rätt riktning.

 • Pressmeddelanden

  Webbinarium: Hur ska upphovsrätten moderniseras?

  Vid årets digitala Almedalsvecka bjuder KLYS, Stim och SAMI in till webbinariet Hur ska upphovsrätten moderniseras? om EU:s omdebatterade upphovsrättsdirektiv och dess påverkan på den svenska upphovsrätten. Vi kommer ta reda på vad direktivet innebär för yrkesverksamma kulturskapare och hur kulturkonsumenter och kultur- och mediemarknaden kommer att påverkas.

 • Pressmeddelanden

  Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

  KLYS kritiserar Arbetsförmedlingens skärpta tillämpning när det gäller arbetsmarknadsutbildningar till egenföretagare. Konsekvensen av den nya tillämpningen är att kulturskapare med F-skattsedel inte längre har rätt till samma stöd som tidigare.

 • Pressmeddelanden

  Karin Inde är KLYS nya ordförande

  Vi har glädjen att meddela att Karin Inde idag enhälligt valts till KLYS nya ordförande. Karin tar över efter Marika Lagercrantz, som valt att lämna efter sex framgångsrika år på ordförandeposten.

 • KLYS möter

  Marika B Lagercrantz summerar sina år som ordförande för KLYS

  Marika B Lagercrantz är skådespelare och regissör, och KLYS ordförande sedan sex år. Nu har hon efter många framgångsrika år på KLYS, meddelat att hon stiger av som ordförande vid årsmötet i maj. Vi gjorde en intervju med Marika för att få höra henne berätta om sitt beslut, vad hon tar med sig från sin tid som ordförande och vad hon planerar att göra härnäst.

 • Kultur- och mediepolitik

  Återställ den nordiska kulturbudgeten!

  Den 4 maj träffas de nordiska kulturministrarna för att diskutera fördelningen av den neddragna nordiska kulturbudgeten. Ansvarig minister i Sverige är handelsminister Anna Hallberg. Det nordiska konstnärsrådet, där KLYS ingår och som tillsammans företräder nästa 100.000 yrkesverksamma kulturskapare i Norden, följer nu upp sin protest mot denna neddragning från i höstas.

 • Pressmeddelanden

  Resultat av KLYS enkät om sjukpenning

  KLYS har nu sammanställt resultatet av vår enkät till yrkesverksamma kulturskapare om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och Försäkringskassan. Ta del av pressmeddelandet och enkätresultatet här.