Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad

 • Kultur- och mediepolitik

  Ny utredning om social trygghet för frilansare

  Vid en presskonferens idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning om anpassningar av sjukförsäkringen till frilansares och så kallade kombinatörers villkor. Särskild utredare blir Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker. Utredningen kommer att innehålla många av de frågor som KLYS länge drivit och innebär att frilansande kulturskapare nu äntligen kan få en bättre social trygghet.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

  Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.

 • Pressmeddelanden

  Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

  KLYS kritiserar Arbetsförmedlingens skärpta tillämpning när det gäller arbetsmarknadsutbildningar till egenföretagare. Konsekvensen av den nya tillämpningen är att kulturskapare med F-skattsedel inte längre har rätt till samma stöd som tidigare.

 • Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad

  Webbinarium: Fritt Fall – om kulturarbetares tillgång till krisstöd under pandemin

  Anser beslutande politiker att enskilda firmor med konstnärlig och kulturell verksamhet sysslar med hobbyverksamhet? Arena idé, ABF och filmaren Gunnar Lindholm bjuder in till ett webbinarium om kulturarbetares tillgång till krisstöd under pandemin. KLYS före detta ordförande Marika Lagercrantz modererar och verksamhetsledare Ulrica Källén deltar i panelsamtalet.

 • Kultur- och mediepolitik

  Webbinarium: Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin

  Coronarestriktionerna har skickat kulturskaparna utför stupet i ett fritt fall. Nu bjuder Arena idé, ABF och filmaren Gunnar Lindholm in till ett webbinarium för att klargöra hur trygghetssystemen fungerat för kulturskaparna under pandemin. KLYS ordförande Marika Lagercrantz modererar och verksamhetsledare Ulrica Källén deltar i panelsamtalet.

 • Pressmeddelanden

  Resultat av KLYS enkät om sjukpenning

  KLYS har nu sammanställt resultatet av vår enkät till yrkesverksamma kulturskapare om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och Försäkringskassan. Ta del av pressmeddelandet och enkätresultatet här.

 • Kultur- och mediepolitik

  Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!

  Idag lägger regeringen fram en viktig skrivelse om insatser för att förbättra kulturskapares villkor. Detta är välkommet, inte minst mot bakgrund av pandemins förödande konsekvenser för det professionella kulturlivet. Skrivelsen kan ses som en uppföljning av utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23, som kom för några år sedan, men som ännu inte lett till några stora permanenta reformer på området.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

  I samband med KLYS styrelsemöte den 17 februari undertecknade vår ordförande Marika Lagercrantz den Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.

 • Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad

  KLYS enkät om sjukpenning och Försäkringskassan

  KLYS har tagit fram en enkät som syftar till att ta reda på i vilken utsträckning kulturskapare ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd, om det finns problem på området, och i så fall hur stora problemen är och hur de ser ut i relationen till Försäkringskassan.

 • Kultur- och mediepolitik

  Utvidga a-kasselättnader för egenföretagare

  De a-kasselättnader som regeringen har genomfört under pandemin och som välkomnades av KLYS i våras har visat sig fungera dåligt för frilansande kulturskapare. KLYS anser därför att regeringen bör gå vidare med ytterligare lättnader i a-kassesystemet för att frilansare ska kunna stanna kvar på kulturarbetsmarknaden, även efter pandemin. I en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark beskriver KLYS problematiken och anger vilka förändringar som behövs.