KLYS 60 år

  • KLYS 60 år

    Välkommen 2020!

    God jul och god fortsättning önskar KLYS och tackar för ett intensivt och roligt år! Som avslutning på året tittar vi tillbaka på allt vi gjort och arbetat för och minns med särskild värme de jubileumsaktiviteter vi haft under året, t.ex. den fest vi hade på Konstnärshuset som förevigades av fotograf Stina Stjernkvist. Nu kan du se bilderna här på vår webb!

  • KLYS 60 år

    KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö 13 november 2019

    Som ett led i KLYS 60-årsjubileum 2019 anordnade KLYS i Malmö den 13 november jubileumskonferensen ”Kulturskaparnas framtid”. Den grundläggande frågan för konferensen i Malmö var: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?