Historiskt beslut idag om stärkt upphovsrätt

Ersättningsutredningen missar helt målet

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

Filmer och bilder från KLYS konferens!

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!

Stärk upphovsrätten för kulturskapare! Del 1 i KLYS valprogram

Använd upphovsrättsdirektivets potential för återstarten av kulturen!