Upphovsrätt och yttrandefrihet

 • Pressmeddelanden

  Använd upphovsrättsdirektivets potential för återstarten av kulturen!

  Nu har KLYS tillsammans med Copyswede lämnat in sitt yttrande över förslaget till genomförande av EUs upphovsrättsdirektiv i svensk rätt. Direktivet ger stöd för en av de viktigaste reformerna för kulturskaparna och för kultur- och mediesektorn på decennier i Sverige.

 • Upphovsrätt och yttrandefrihet

  Stärkt upphovsrätt för kulturskapare föreslås

  I fredags presenterade justitiedepartementet äntligen sitt kraftigt försenade förslag till hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Direktivet skulle egentligen ha varit ny lag i Sverige redan i juni, men inte förrän nu i oktober har vi fått ta del av remissförslaget i sin helhet. Förslaget har potential att utgöra den välbehövliga upphovsrättsreform för yrkesverksamma kulturskapare, som direktivet syftar till.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

  Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.

 • Pressmeddelanden

  Webbinarium: Hur ska upphovsrätten moderniseras?

  Vid årets digitala Almedalsvecka bjuder KLYS, Stim och SAMI in till webbinariet Hur ska upphovsrätten moderniseras? om EU:s omdebatterade upphovsrättsdirektiv och dess påverkan på den svenska upphovsrätten. Vi kommer ta reda på vad direktivet innebär för yrkesverksamma kulturskapare och hur kulturkonsumenter och kultur- och mediemarknaden kommer att påverkas.

 • Kultur- och mediepolitik

  Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!

  Idag lägger regeringen fram en viktig skrivelse om insatser för att förbättra kulturskapares villkor. Detta är välkommet, inte minst mot bakgrund av pandemins förödande konsekvenser för det professionella kulturlivet. Skrivelsen kan ses som en uppföljning av utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23, som kom för några år sedan, men som ännu inte lett till några stora permanenta reformer på området.

 • Alla nyheter

  Stärkt upphovsrätt för återstart av kulturen!

  KLYS har i en skrivelse till justitieministern framfört att regeringen bör skruva till genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv på ett sätt så att yrkesverksamma kulturskapare får bättre möjligheter att återstarta och försörja sig under och efter pandemin genom en stärkt upphovsrätt.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

  I samband med KLYS styrelsemöte den 17 februari undertecknade vår ordförande Marika Lagercrantz den Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.

 • Upphovsrätt och yttrandefrihet

  Efterlängtat upphovsrättsavtal i hamn

  KLYS välkomnar varmt den överenskommelse som träffats idag den 6 oktober mellan upphovsrättsorganisationen Copyswede och Elektronikbranschen om så kallad privatkopieringsersättning till kulturskapare. Detta innebär att fyra års förhandlingar nu är över och att kulturskapare inom olika konstområden snart kan få sina rättmätiga ersättningar för nyttjanden som går långt tillbaka i tiden.

 • Upphovsrätt och yttrandefrihet

  Råd om hot, hat och trakasserier

  I en tid då många kulturskapare utsätts för hot och hat till följd av sitt arbete har KLYS samlat länkar med information och råd till utsatta personer här på vår hemsida. Dels finner du här länkar till några av våra medlemsförbunds egna informationssidor dels till myndigheter och polis.  

 • Kultur- och mediepolitik

  Glädjande beslut om ny upphovsrätt i EU

  EU:s ministerråd har nu äntligen fattat det slutliga beslutet om att godkänna EU:s upphovsrättsdirektiv. En övertygande majoritet av EUs medlemsländer stödjer direktivet i sin helhet. Nu börjar arbetet med att ta fram förslag till implementering i svensk rätt.