KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Den nya upphovsrättslagen brister i praktiken

Frågor och svar om den nya upphovsrättslagen

Seminarium om upphovsrätt på Bokmässan

KLYS på IFCCD:s sjunde kongress i Paris

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Historiskt beslut idag om stärkt upphovsrätt

Ersättningsutredningen missar helt målet

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen