Den nya upphovsrättslagen brister i praktiken

Frågor och svar om den nya upphovsrättslagen

Seminarium om upphovsrätt på Bokmässan

KLYS på IFCCD:s sjunde kongress i Paris

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Historiskt beslut idag om stärkt upphovsrätt

Ersättningsutredningen missar helt målet

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

Filmer och bilder från KLYS konferens!

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!