3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

Den 1 januari 2024 börjar KLYS nya minimirekommendationer för avtal och arvoden att gälla. I samband med det har vi ställt tre frågor till företrädare för fyra av KLYS medlemsorganisationer. Sist ut i vår intervjuserie är Martin Jonsson Tibblin, tonsättare och ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

Martin, vad är konstnärlig kvalitet för dig?

Utmana konventioner, våga ta risker i skapandet, bejaka fantasin, formulera tankar som ingen tidigare tänkt och våga gestalta dem professionellt i den konstnärliga processen. Att det färdiga resultatet är ett självständigt konstnärligt verk som tål många olika reflektioner från betraktare.

Vad innebär det för dig att ta yrkesmässigt betalt och varför ska man göra det?

Det innebär att professionellt skapande är ett yrke som kräver erfarenhet och inte sällan lång utbildning. Det innebär även att leverera ett resultat som helst överträffar beställarens förväntningar. Att ta yrkesmässigt betalt är en självklarhet för att inte devalvera värdet av kultur och en förutsättning för att yrkesverksamma kulturskapare ska kunna verka hållbart och långsiktigt.

Vilket är ditt tips till uppdragsgivare som anlitar en professionell kulturskapare?

Var påläst. Se helheten, var lyhörd och involvera alla inblandade för att skapa de bästa förutsättningar för ett lyckat resultat. Tänk stort, våga ta risker och tro på idéer. Värdera kreativa insatser och bejaka viljan att skapa möten mellan verken och publiken. Lita på publiken!

Läs mer om KLYS nya arvodesrekommendationer här.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Illustration: Eva Lindeberg

Relaterade artiklar

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!

3 frågor till 4: Christina Olofson